Šie noteikumi nosaka, kā SIA “ID Karte”, reģistrācijas Nr. 40103685350, juridiskā adrese: Piebalgas iela 3, Cēsis, LV-4101 (turpmāk tekstā – go4post.com) apstrādā go4post.com portāla (turpmāk tekstā – Portāls) lietotāju personas datus un kādas tiesības ir lietotājiem.

Portāla sadaļā “Profils” Tev ir tiesības pārvaldīt, labot un dzēst sevis sniegto informāciju. Tu ar mums vari sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz info@id-karte.lv.

1. Kādu informāciju mēs apstrādājam
1.1. Lai reģistrētos Portālā, tev ir jāizveido savs profils. Pirms reģistrācijas tev ir jānorāda sava pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs. Telefona numurs nav obligāti jānorāda, to norādīšana ir brīvprātīga.
1.2. Pēc profila izveidošanas tev ir tiesības norādīt papildinformāciju, piemēram, dzimšanas dienas datumu u.c. informāciju.
1.3. Mēs apstrādājam informāciju par saturu, ko tu ievieto Portālā.
1.4. Mēs apstrādājam informāciju par to, kādus sociālos tīklus tu pievieno savam profilam.
1.5. Mēs saņemam informāciju par ierīcēm, kuras tu lieto, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, pieslēgšanās laiks).
1.6. Mēs saņemam informāciju no un par trešo pušu mājaslapām, ja tu savam Portāla profilam pievieno citus sociālo tīklu profilus.
1.7. Mēs izmantojam sīkdatnes, tāpēc aicinām iepazīties ar mūsu Sīkdatņu noteikumiem.

2. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju
Mēs apstrādājam tavus personas datus un citu informāciju, lai:
2.1. nodrošinātu tev iespēju saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus (piemēram, ievietot saturu);
2.2. uzturētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, kā arī izstrādātu jaunus pakalpojumus;
2.3. pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Portāla vidi;
2.4. aizsargātu tavas, mūsu un citu lietotāju intereses (piemēram, ja Portāls tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai);
2.5. sniegtu tev atbildes un sazinātos ar tevi jautājumos, kas tevi interesē, vai informētu tevi par noteikumu izmaiņām.

3. Kā citi var piekļūt tavai informācijai
3.1. Tavā profilā norādītie dati nav pieejami pārējiem Portāla lietotājiem, izmantojot Portāla piedāvāto funkcionalitāti (Portālā ievietotā informācija var būt pieejama trešo pušu portālos, ja to noteikumi un iespējas to atļauj).
3.2. Tavā profilā tiek saglabāts tevis ievietots saturs.

4. Kā mēs apstrādājam personas datus
4.1. Mēs varam apstrādāt nepersonalizētu informāciju (piemēram, par Portāla lietotāju skaitu).
4.2. Tavi dati ar var tikt nodoti trešajām personām, kad tu izmanto šo trešo personu pakalpojumus.
4.3. Tavi dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot Portāla darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus). Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.
4.5. Mēs varam izpaust tavus personas datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (piemēram, lai atbildētu uz tiesas vai kompetentas iestādes pieprasījumu vai lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību).
4.6. Tavi personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši tavu piekrišanu.
4.7. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums profila izveidošanai un pakalpojumu saņemšanai no mums.

5. Kā tev ir iespējams pārvaldīt savus personas datus 5.1. Tev ir tiesības pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju, kā arī dzēst visu profilu. Profila dzēšanas gadījumā, lūgums rakstīt pieprasījumu uz info@id-karte.lv.
5.2. Mēs glabājam un apstrādājam tavus datus, kamēr tavs profils netiek dzēsts. Pēc profila dzēšanas personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz vai pieprasa normatīvie akti.
5.3. Tev ir tiesības jebkurā brīdī dzēst savu profilu. Ja profils tiek dzēsts, tad tiks dzēsta informācija un saturs, ko būsi ievietojis, taču daļa informācijas var netikt dzēsta, jo tā nav piesaistīta tavam profilam.
5.4. Pēc profila, datu un/vai informācijas dzēšanas no profila tā uzreiz vairs nebūs redzama, taču minētais profils, dati un/vai informācija mūsu datu bāzēs var tikt saglabāta līdz 90 dienām no dzēšanas brīža, lai izvairītos no krāpnieciskām darbībām un citas pretlikumīgas rīcības.
5.5. Tev ir tiesības iegūt informāciju, kas ir saistīta ar tavu profilu, veicot datu kopijas pieprasījumu uz info@id-karte.lv.
5.6. Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par tavu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē.

6. Mūsu pakalpojumi bērniem Portāls ir pieejams lietotājiem no 18 gadu vecuma. Ja tev vēl nav 18 gadu, tad tev ir iespējams izveidot savu profilu tikai tad, ja piekrišanu ir devis vecāks vai likumiskais aizbildnis.

7. Izmaiņas Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Portālā, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām.

8. Saziņa ar mums Tev ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz info@id-karte.lv vai sūtot vēstuli “ID Karte”, Piebalgas iela 3, Cēsis, LV-4101.

Šie privātuma noteikumi ir spēkā no 2020. gada 12. maija.